M. Bahadır Güllüoğlu


Doğum Tarihi: 30 January 1968
Doğum Yeri: Adana
 • 1985 - 1991 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1991 - 1996 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • 1996 - 1997 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • 1997 - 1998 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
 • 1998 - 2000 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • 1999 - 2000 Bergen Üniversitesi, Haukeland Üniversite Hastanesi, Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi (Yardımcı Öğretim Üyesi)
 • 1999 - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi & 1st Congress of the World Society of Breast Health. En İyi Bildiri Özel Ödülü; Kadınların Meme Kanseri Hakkındaki Bilgi ve Tutumları. Dr. E. Karagöz, Dr. H. Maraş, Dr. E. Olgun, Dr. B. Aktaş, Dr. Ç. Kalaça, Dr. B.M. Güllüoğlu, 25 Eylül 2001, İstanbul.
 • Ulusal Kanser Kongresi. Prof. Dr. Bedii Gorbon Ödülü; E. Canbay, N. Değerli, B. Güllüoğlu, H. Kaya, M. Şen, F. Bardakçı, “Meme Kanseri Hastalarında PRL Reseptör Polimorfizmi”, 27 Nisan 2003, Antalya.
 • II. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi. En İyi Bildiri Birincilik Ödülü; “Meme Kanserinde K-ras-2’nin Prognostik Değeri”, E. Canbay, Ö. Özdemir, S. Süngü, M. Turan, K. Karadayı, B.M.Güllüoğlu, H. Kaya, M. Şen, 1-4 Ekim 2003, İstanbul.
 • Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. İkincilik Ödülü (Sözlü Bildiri); “Sıçan meme tümörü modelinde melatoninin karsinogenez mekanizması üzerine etkisi”, Uğurlu M.Ü., B. Terzioğlu, İ. Erbarut, B. Yeğen, Ö. Şirikçi ve B.M. Güllüoğlu, 1-2 Aralık 2007, Ankara.
 • 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. En İyi Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü; “Sentinel lenf nodu pozitif olan üçlü negatif meme kanserli olgularda non-sentinel lenf nodu metastaz durumu: Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Protokol MF 09-01 Çalışması”, S. Özbaş, V. Özmen, A. İğci, M. Müslümanoğlu, B. Özçınar, M. Balkan, F. Aydoğan, T. Canda, Ö. Harmancıoğlu, E. Aksaz, B.M. Güllüoğlu, C. Özaslan, N.Z. Cantürk, M. Kayahan, H. Mersin, Z. Utkan, S. Koçak, N. Ulufi, U. Özbek, A. Dirican, O. Andaçoğlu, A. Soran, 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Poster Bildiri İkincilik Ödülü; “Meme kanserinde siklooksijenaz-2 ekspresyonu artışının sağkalım üzerine etkisi”, Güler S.A., L.S. Şen, Y. Nazlı, H. Kaya ve B.M. Güllüoğlu, 05-09 Ekim 2011, Antalya.
 • 6. Cerrahi Araştırma Kongresi. Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü; “Meme kanseri cerrahisi sonrası hastayı erken dönem drenle taburcu etmek dezavantaj yaratır mı?”, Altınok D., Y. Nazlı, L. S. Şen, G. Tazegül ve B.M. Güllüoğlu, 08-10 Aralık 2011, Ankara.
 • Avrupa Cerrahi Yeterlik Kurulu Genel Cerrahi Yeterliği, 2012
 • Avrupa Cerrahi Yeterlik Kurulu Meme Cerrahisi Yeterliği, 2013
 • Türk Cerrahi Derneği, 1998
 • Endokrin Cerrahisi Derneği, Istanbul, 1999
 • International Society of Surgery (ISS-SIC), 2000
 • Breast Surgery International (BSI), 2000
 • International Association of Endocrine Surgeons (IAES), 2001
 • European Organization of Research and Treatment for Cancer – Breast Cancer Group (EORTC-BCG), 2001
 • İstanbul Meme Hastalıkları Derneği, 2002
 • İstanbul Cerrahi Derneği, 2003
 • Endokrinolojide Diyalog, İstanbul, 2005
 • European Society of Endocrine Surgeons (ESES), 2006
 • American College of Surgeons (ACS), 2006
 • Amerikan Cerrahlar Koleji Türk Bölümü, 2007, Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2012)
 • Euro-Arab School of Oncology (EASO), 2010, Avrupa Sekreteri
 • European Academy of Senology (EAoS), 2010, Öğretim Üyesi
 • Bulgar Cerrahi Derneği, 2010, Onursal Üye
 • European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA), 2012
 • European Asian Society for Breast Disease (EURAMA), 2011, Yönetim Kurulu Üyesi (2011-2013), Bilimsel Kurul Üyesi (2013-2016)
 • 18. Romen Meme Cerrahisi Derneği, 2013, Onursal Üye
 • Aktan A.Ö. ve B.M. Güllüoğlu, “Endothelin-1 and prostaglandin E2 levels increase in patients with burns” [Letter], Journal of American College of Surgeons, 181, 583-584 (1995).
 • Güllüoğlu B.M., A.Ö. Aktan, C. Yeğen, H. Kurtel ve R. Yalın, “Endothelin release is augmented with captopril in rat ischemia-reperfusion injury of the liver”, Research in Experimental Medicine, 196, 227-233 (1996).
 • Aktan A.Ö., B.M. Güllüoğlu, A. Cingi ve N. Bekiroğlu, “Incidence of Meckel’s diverticulum in Turkey”, British Journal of Surgery, 84, 683 (1997).
 • Aktan A.Ö., B.M. Güllüoğlu ve A. Cingi, “Prospective multicenter trials in developing countries: willingness of surgeons to participate”, European Journal of Surgery, 164, 733-735 (1998).
 • Güllüoğlu B.M., H. Kurtel, M.G. Güllüoğlu, C. Yeğen, A.Ö. Aktan, F. Dizdaroğlu, R. Yalın ve B.Ç. Yeğen, “Role of endothelins in trinitrobenzene sulfonic acid-induced colitis in rats”, Digestion, 60, 484-492 (1999).
 • Güllüoğlu B.M., H. Kurtel, M.G. Güllüoğlu, C. Yeğen, A.Ö. Aktan, F. Dizdaroğlu, R. Yalın ve B.Ç. Yeğen, “Bombesin ameliorates colonic damage in experimental colitis” Digestive Diseases and Sciences, 44, 1531-1538 (1999).
 • Güllüoğlu B.M. ve A.Ö. Aktan, “Scientific publications at a Turkish medical school” Academic Medicine, 75, 760 (2000).
 • Güllüoğlu B.M., A. Bekraki, N. Çerikçioğlu, G. Söyletir ve A.Ö. Aktan, “Immunologic influences of hyperthermia in a rat model of obstructive jaundice” Digestive Diseases and Sciences, 46, 2378-2384 (2001).
 • Güllüoğlu B.M., B.S. Aksoy, E.S. Özveri, M. Yüksel, E.E. Demiralp ve A.Ö. Aktan, “Optimal timing and temperature for hyperthermic preconditioning in an animal model of fecal peritonitis” Journal of Investigative Surgery, 15, 117-124 (2002).
 • Akın M.L., B.M. Güllüoğlu, C. Erenoğlu, K. Dündar, K. Terzi, A. Erdemoğlu ve T. Çelenk, “Hyperbaric oxygen prevents bacterial translocation in thermally injured rats” Journal of Investigative Surgery, 15, 303-310 (2002).
 • Akın M.L., B.M. Güllüoğlu, H. Uluutku, C. Erenoğlu, E. Elbüken, Ş. Yıldırım ve T. Çelenk, “Hyperbaric oxygen improves healing in experimental rat colitis” Undersea and Hyperbaric Medicine, 29, 279-285 (2002).
 • Akın M.L., H. Uluutku, C. Erenoğlu, A. Karadağ, B.M. Güllüoğlu, B. Sakar ve T. Çelenk, “Tamoxifen leads gallstone formation in postmenopausal breast cancer patients: a retrospective cohort study” World Journal of Surgery, 27, 395-399 (2003).
 • Eren F., Ç. Çelikel ve B. Güllüoğlu, “Neuroendocrine differentiation in gastric adenocarcinomas; correlation with tumor stage and expression of VEGF and p53” Pathology Oncology Research, 10, 47-51 (2004).
 • Canbay E., N. Değerli, B.M. Güllüoğlu, H. Kaya, M. Şen ve F. Bardakçı, “Could prolactin receptor gene polymorphism play a role in pathogenesis of breast carcinoma?” Current Medical Research and Opinion, 20, 533-540 (2004).
 • Turhal N.S., F. Dane, F. Dede, M. Gümüş, P.F. Yumuk, F. Çakalağaoğlu, D. Savcı, M. Karaman, B. Güllüoğlu ve H.T. Turoğlu, “ 99m-Tc-MDP-Scintimammography in the evaluation of breast masses or tumor angiogenesis” Anticancer Research, 24, 1999-2006 (2004).
 • Cingi A., F. Düşünceli, B.M. Güllüoğlu, C. Yeğen, R. Yalın ve A.Ö. Aktan, “Laparoscopic cholecystectomy: is it a conscious preference among Turkish patients with symptomatic gallstones? - prospective study” World Journal of Surgery, 28, 1053-1056 (2004).
 • Gözü H., M. Avşar, R. Bircan, S. Şahin, R. Ahıskanali, B. Güllüoğlu, O. Deyneli, T. Öneş, Y. Narin, S. Akalın ve B. Çırakoğlu, “Does a Leu 512 Arg thyrotropin receptor mutation cause an autonomously functioning papillary carcinoma?” Thyroid, 14, 975-980 (2004).
 • Manukyan M.N., P. Demirkalem, B.M. Güllüoğlu, D. Tüney, C. Yeğen, R. Yalın ve A.Ö. Aktan, “Retained abdominal gallstones during laparoscopic cholecystectomy” American Journal of Surgery, 189, 450-452 (2005).
 • Güllüoğlu B.M., M.N. Manukyan, A. Cingi, C. Yeğen, R. Yalın ve A.Ö. Aktan, “Early prediction of normocalcemia after thyroid surgery” World Journal of Surgery, 29, 1288-1293 (2005).
 • Ülger (Toprak) N., B.M. Güllüoğlu, Ö. Çakıcı, M.L. Akın, P. Demirkalem, T. Çelenk ve G. Söyletir, “Do antimicrobial susceptibility patterns of colonic isolates of Bacteroides species change after antibiotic prophylaxis with cefoxitine in elective abdominal surgery?” World Journal of Surgery, 29, 1311-1315 (2005).
 • Cingi A., M. N. Manukyan, B.M. Güllüoğlu, A. Barlas, C. Yeğen, R. Yalın, N. Yılmaz ve A.Ö. Aktan, “Use of Resterilized Polypropylene Mesh in Inguinal Hernia Repair: a prospective, randomized study” Journal of American College of Surgeons, 201, 834-840 (2005).
 • Aral C., H. Kaya, Ç. Ataizi-Çelikel, M. Akkiprik, Ö. Sönmez, B.M. Güllüoğlu ve A. Özer, “A novel approach for rapid screening of mitochondrial D310 polymorphism”, BMC Cancer, 6, 21 (2006).
 • Ulger (Toprak) N., D. Rajendram, A. Yagci, S. Gharbia, H.N. Shah, B.M. Gulluoglu, L.M. Akin, P. Demirkalem, T. Celenk ve G. Soyletir, “The distribution of the bft alleles among enterotoxigenic Bacteriodes fragilis strains from stool specimens and extraintestinal sites”, Anaerobe, 12, 71-74 (2006).
 • Eti Z., P. Irmak, M.N. Manukyan, B.M. Güllüoğlu, F. Göğüş, “Bilateral superficial cervical plexus block or wound infiltration do not decrease analgesic requirement after thyroid surgery” Anesthesia & Analgesia, 102, 1174-1176 (2006).
 • Ulger (Toprak) N., A. Yagci, B.M. Gulluoglu, M. L. Akin, P. Demirkalem, T. Celenk ve G. Soyletir, “A possible role of Bacteriodes fragilis enterotoxin gene in the aetiology of colorectal cancer”, Clinical Microbiology and Infection, 12: 782-786 (2006).
 • Gulluoglu B.M., A. Cingi, T. Cakir, A. Gercek, A. Barlas ve Z. Eti, “Factors related to post-treatment chronic pain in breast cancer survivors”, International Journal of Fertility & Women’s Medicine, 51: 75-82 (2006).
 • Güllüoğlu B.M. ve A.Ö. Aktan, “Retained abdominal gallstones during laparoscopic cholecystectomy”, American Journal of Surgery, 192: 271 (2006).
 • Celikel C., F. Eren, B. Gulluoglu, N. Bekiroglu ve S. Turhal, “Relation of neuroendocrine cells to transforming growth factor – alpha and epidermal growth factor receptor expression in gastric adenocarcinomas: prognostic implications”, Pathology Oncology Research, 13: 215-226 (2007).
 • Akkiprik M., Ç. Ataizi-Çelikel, F. Düşünceli, Ö. Sönmez, B.M. Güllüoğlu, A. Sav ve A. Özer, “Clinical significance of p53, K-ras and DCC gene alterations in the stage I-II colorectal cancers”, Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, 16: 11-17 (2007).
 • Akkiprik M, Ç. Ataizi-Çelikel, F. Düşünceli, Ö. Sönmez, B.M. Güllüoğlu, A. Sav ve A. Özer, “Relationship between overexpression of ras p21 oncoprotein and K-ras codon 12 and 13 mutations in Turkish colorectal cancer patients”, Turkish Journal of Gastroenterology, 19: 22-27 (2008).
 • Dede F., B.M. Güllüoğlu, T. Ones, Z. Farsakoglu, B. Caliskan, H. Memis, Y.T. Erdil, S. Inanir, H. Kaya ve H.T. Turoglu, “Multiparametric analysis of preoperative lymphatic mapping with the use of combined deep plus superficial radiotracer injection technique in early breast cancer”, Nuclear Medicine Communications, 29: 546-552 (2008).
 • Kaya H., B. Güllüoğlu ve E. Arıbal, “Myoepithelial differentiation in breast carcinoma”, Tumori, 94; 116-120 (2008).
 • Gulluoglu B.M., A. Cingi, T. Cakir ve A. Barlas, “Patients in Northwestern Turkey prefer herbs as complementary medicine after breast cancer diagnosis”, Breast Care, 3; 269-273 (2008).
 • Soran A., S. Ozbas, S. Kelsey ve B.M. Gulluoglu, “Randomized trial comparing locoregional resection of primary tumor with no surgery in stage IV breast cancer at the presentation (Protocol MF07-01): a study of Turkish Federation of the National Societies for Breast Diseases”, The Breast Journal, 15; 399-403 (2009).
 • Sancak S., A. Hardt, A. Ricken, B. Hentschel, S. Lorenz, M. Eszlinger, L.S. Sen, B.M. Gulluoglu, Z. Sever, F.T. Eren, N.S. Akalin ve R. Paschke, “Increased percentage of microvessels but decreased density of large vessels in papillary carcinomas as compared to hot and cold thyroid nodules”, Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 117, 637-644 (2009).
 • Akkiprik M., Ö. Sönmez, B.M. Güllüoğlu, H.B. Çağlar, H. Kaya, P. Demirkalem, U. Abacıoğlu, M. Şengöz, A. Sav ve A. Özer, “Analysis of p53 gene polymorphyisms and protein over-expression in patients with breast cancer“, Pathology & Oncology Research, 15, 359-368 (2009).
 • Dede F., T. Ones, B.M. Güllüoğlu, H. Memis, Z. Farsakoglu, B. Caliskan, B.M. Atasoy, T.Y. Erdil, S. Inanir ve H.T. Turoglu, “Is anterior oblique view alone in surgical position sufficient for preoperative sentinel lymph node mapping in breast cancer? A quantitative comparative analysis with conventional views”, J BUON, 14, 251-257 (2009).
 • Gur A.S., B. Unal, U. Ozbek, V. Ozmen, F. Aydogan, S. Gokgoz, B. Gulluoglu, E Aksaz, S. Ozbas, S. Baskan, A. Koyuncu ve A. Soran, ”Validation of breast cancer nomograms for predicting the non sentinel lymph node after a positive sentinel lymph node biopsy in a multicenter study: protocol MF08-01”, European Journal of Surgical Oncology, 36, 30-35 (2010).
 • Sancak S., A. Hardt, J. Singer, G. Klöppel, F. Talay Eren, B.M. Güllüoglu, L. S. Sen, Z. Sever, N.S. Akalin, M. Eszlinger ve R. Paschke. “Somatostatin receptor 2 expression determined by imunohistochemistry in cold thyroid nodules exceeds that of hot thyroid nodules, papillary thyroid carcinoma, and Graves’ disease”, Thyroid, 20, 505-511 (2010).
 • Sancak S., A. Hardt, R. Gartner, M. Eszlinger, A. Aslan, F.T. Eren, B.M. Güllüoglu, L. S. Sen, Z. Sever, N.S. Akalin ve R. Paschke, “Comparison of Color Flow Doppler Sonography (CFDS) and immunohistologic detection of microvessels for the assessment of the malignancy of thyroid nodules”, Horm Metab Res, 42, 670-676 (2010).
 • Göktaş-Baltacı S., B.M. Güllüoğlu ve D. Şelimen, “Immediate or delayed reconstruction after radical mastectomy in breast cancer patients: does it make a difference to the quality of life”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 31; 664-673 (2011).
 • Basaran G., D. Cabuk, H.B. Caglar, B. Gulluoglu, H. Kaya, S. Seber, T. Korkmaz, F. Telli, M. Kocak, F. Dane, F.P. Yumuk ve S.N. Turhal, “Clinical outcome of breast cancer patients with N3a (≥10 positive lymph nodes) disease: Has it changed over years?”, Medical Oncology, 28; 726-732 (2011).
 • Ozmen V, A.N. Ozaydin, N. Cabioglu, B.M. Gulluoglu, P.C. Unalan, S. Gorpe, B.R. Oner, E. Aribal, D.B. Thomas, B.O. Anderson, “Survey on a mammographic screening program in Istanbul, Turkey“, The Breast Journal, 17; 260-267 (2011).
 • Ozbas S., V. Ozmen, A. Igci, M. Muslumanoglu, B. Ozcinar, M. Balkan, F. Aydogan, T. Canda, O. Harmancioglu, E. Aksaz, B.M. Gulluoglu, M. Kayahan, C. Ozaslan, Z. Canturk, H. Mersin, Z. Utkan, S. Kocak, N. Ulufi, A. Kamali Polat, O. Andacoglu ve A. Soran, “Predicting the likelihood of non-sentinel lymph node metastases in triple negative breast cancer patients with a positive sentinel lymph node: Turkish Federation of Breast Disease Associations Protocol MF09-01”, Clinical Breast Cancer, 12; 63-67 (2012).
 • Ozcinar B, S.A. Guler, N. Kocaman, M. Ozkan, B.M. Gulluoglu and V. Ozmen, “Breast cancer related lymphedema in patients with different loco-regional treatments“, The Breast, 21; 361-365 (2012).
 • Ugurlu MU, B. Terzioglu, H. Kaya, I. Erbarut, B. Yegen, C. Erzik ve B.M. Gulluoglu, “Role of melatonin and luzindole in rat mammary cancer“, Journal of Investigative Surgery, 25; 345-353 (2012).
 • Gulluoglu B.M., S.A. Guler, M.U. Ugurlu ve G. Culha, “Efficacy of prophylactic antibiotic administration for breast cancer surgery in obese patients“, Annals of Surgery, 257; 37-43 (2013).
 • Aslan A., B.M. Gulluoglu, “Ultrasonography and duplex Doppler ultrasonography based indices in nodular thyroid disease“, Acta Endocrinologica (2014) baskıda.
 • Yilmaz O.C., N.Z. Cantürk, A. Kebudi, S.A. Güler, A. Erkek, M. Rezai ve B.M. Güllüoglu, “The emerging role of national academies in surgical training: An inspiring environment for increasing the quality of health care in breast cancer management”, Journal of Cancer Education (2014) DOI: 10.1007/s13187-014-0626-x.
 • Ataallah W., D. Tuney, B.M. Gulluoglu, M.U. Ugurlu, O. Gunal ve C. Yegen, “Should we consider topical silver nitrate irrigation as a definitive non-surgical treatment for perianal fistula”, Diseases of Colon & Rectum (2014) baskıda.
Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde (1985-1991) tamamlayan Dr. Güllüoğlu, mezuniyet sonrası cerrahi uzmanlık eğitimini 1991-1996 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda yapmıştır. Uzman olduktan sonra 1997 yılında aynı fakültenin Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent kadrosuna atanarak öğretim üyesi olmuştur. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde kurulan Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi’nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. 2003 yılında Doçent ünvanını alan Dr. Güllüoğlu, Türk Cerrahi Derneği, International Society of Surgery (Uluslararası Cerrahi Derneği; ISS-SIC), Breast Surgery International (Uluslararası Meme Cerrahisi Derneği; BSI), International Association of Endocrine Surgeons (Uluslararası Endokrin Cerrahları Derneği; IAES), European Society of Endocrine Surgeons (Avrupa Endokrin Cerrahları Derneği; ESES), European Society of Mastology (Avrupa Meme Bilimi Derneği; EUSOMA) üyesidir. Kendisi European Organization for Research and Treatment of Cancer-Breast Cancer Group (Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu-Meme Kanseri Grubu; EORTC-BCG) üyesi olarak çok merkezli çalışmalarda “yönetici araştırıcı” olarak görev almaktadır. 2006 yılında Amerikan Cerrahlar Koleji (American College of Surgeons; ACS) akademi üyeliğine seçilen Dr. Güllüoğlu, 2009 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı profesör kadrosuna atanmıştır. Daha önce Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu üyelikleri ile Başkoordinatör Yardımcılığı görevlerinde bulunan Dr. Güllüoğlu, halen Mezuniyet Öncesi Klinik Eğitim Başkoordinatörü olarak görev yapmaktadır. Üniversitesindeki görevlerinin yanı sıra Dr. Güllüoğlu, Avrupa Meme Bilimleri Akademisi (European Academy of Senology; EAoS)’nde öğretim üyeliği görevini de yürütmektedir. Norveç Cerrahi Bilimler Kurulu dahilinde Meme ve Endokrin Cerrahisi Yan Dal Uzmanlığı eğiticileri arasında yer alan Dr. Güllüoğlu, 2010 yılında Avrupa Onkoloji Okulu (European School of Oncology; ESO)’na bağlı Avro-Arap Onkoloji Okulu (Euro-Arab School of Oncology; EASO)’nun Avrupa Sekreterliğine getirilmiştir. Avrupa-Asya Meme Hastalıkları Derneği (European-Asian Society of Breast Diseases; EURAMA)’nin icra kurulu üyesi ve Bulgar Cerrahi Derneği’nin onursal üyesi olan Dr. Güllüoğlu, Türk-Bulgar Endokrin Cerrahi Klübü’nün eş başkanlığını, Türk Endokrin Cerrahi Çalışma Grubu başkoordinatörlüğünü, Breast Case adlı bilimsel derginin eş-başeditörlüğünü ve SENATURK Senoloji Akademisi’nin akademik kurul başkanlığını yürütmektedir.