Rasim Gençosmanoğlu


Doğum Tarihi: 28 June 1966
Doğum Yeri: Trabzon
  • 1983 - 1989 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
  • 1989 - 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  • 1994 - 1995 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  • 1995 - 1996 Elazığ Asker Hastanesi
  • 1997 - 1998 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Hastanesi
  • 1999 - 2004 Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü, Cerrahi Ünitesi
  • 2005 - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  • Türk Cerrahi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi; 2012-2014), Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Derneği, Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter; 2009-2011), İstanbul Cerrahi Derneği, Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği (Yönetim kurulu Üyesi; 2010-2012, 2012-2014), Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği, Türk Gastroenteroloji Derneği, European Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN), International Association of Surgeons, Gastroenteologists, and Oncologists (IASGO), European Association for Endoscopic Surgery (EAES)
  • YAYINLAR A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler: 1. Gencosmanoglu R, Asoglu O, Bugra D, Bulut T, Cevikbas U, Yamaner S. The impact of various suture materials on experimental colorectal carcinogenesis. Surg Today 2001;31:215-221. 2. Gencosmanoglu R, Sad O, Koc D, Inceoglu R. Hemorrhoidectomy: open or closed technique? A prospective, randomized clinical trial. Dis Colon Rectum 2002;45:70-75. 3. Gencosmanoglu R, Bugra D, Bulut T, Yamaner S, Cevikbas U, Bilir A. The inhibitory effect of octreotide on experimental colorectal carcinogenesis. Surg Today 2002;32:249-256. 4. Bugra D, Bulut T, Yamaner S, Gencosmanoglu R, Ozmen V, Bilge O, Cevikbas U. Soft-tissue images. Diffuse cavernous rectal hemangioma. Can J Surg 2002;45:365-366. 5. Gencosmanoglu R, Sad O, Sav A, Tozun N. Primary hypertrophic pyloric stenosis in the adult: a case report. Turk J Gastroenterol 2002;13:175-179. 6. Gencosmanoglu R, Koc D, Tozun N. Percutaneous endoscopic gastrostomy: results of 115 cases. Hepatogastroenterology 2003;50:886-888. 7. Gencosmanoglu R, Koc D, Tozun N. The buried bumper syndrome: migration of internal bumper of percutaneous endoscopic gastrostomy tube into the abdominal wall. J Gastroenterol 2003;38:1077-1080. 8. Gencosmanoglu R, Inceoglu R, Kurtkaya-Yapicier O. Glomangioma of the hip: a case report and review of the literature. Dermatol Surg 2003;29:1244-1247. 9. Gencosmanoglu R, Sen-Oran E. Two-step approach in the treatment of buried bumper syndrome as a late complication of percutaneous endoscopic gastrostomy. Internet J Gastroenterol 2003:2:2. 10. Gencosmanoglu R, Sen-Oran E, Kurtkaya-Yapicier O, Tozun N. Antral hyperplastic polyp causing intermittent gastric outlet obstruction: case report. BMC Gastroenterology 2003;3:16. 11. Gencosmanoglu R, Inceoglu R. An unusual cause of small bowel obstruction: Gossypiboma - case report. BMC Surg 2003;3:6. 12. Gencosmanoglu R, Sen-Oran E, Kurtkaya-Yapicier O, Avsar E, Sav A, Tozun N. Gastric polypoid lesions: analysis of 150 endoscopic polypectomy specimens from 91 patients. World J Gastroenterol 2003;9:2236-2239. 13. Inceoglu R, Gencosmanoglu R. Fistulotomy and drainage of deep postanal space abscess in the treatment of posterior horseshoe fistula. BMC Surg 2003;3:10. 14. Gencosmanoglu R, Inceoglu R, Baysal C, Akansel S, Tozun N. Bouveret’s syndrome complicated by a distal gallstone ileus. World J Gastroenterol 2003;9:2873-2875. 15. Kurtkaya-Yapicier O, Gencosmanoglu R, Avsar E, Bakirci N, Tozun N, Sav A. The utility of cytokeratin 7 and 20 (CK 7/20) immunohistochemistry in the distinction of short-segment Barrett esophagus from gastric intestinal metaplasia: Is it reliable? BMC Clin Pathol 2003;3:5. 16. Gencosmanoglu R, Sen-Oran E, Kurtkaya-Yapicier O, Tozun N. Xanthelasmas of the upper gastrointestinal tract. J Gastroenterol 2004;39:215-219. 17. Gencosmanoglu R, Kurtkaya-Yapicier O, Sen-Oran E, Avsar E, Tozun N. Mid-esophageal ulceration and candidiasis associated distal esophagitis as two distinct clinical patterns of tetracycline or doxycycline-induced esophageal injury. J Clin Gastroenterol 2004;38:484-489. 18. Gencosmanoglu R. Percutaneous endoscopic gastrostomy: a safe and effective bridge for enteral nutrition in neurological or non-neurological conditions. Neurocritical Care 2004;1:309-317. (invited review) 19. Gencosmanoglu R, Inceoglu R. Modified lay-open (incision, curettage, partial lateral wall excision and marsupialization) versus total excision with primary closure in the treatment of chronic sacrococcygeal pilonidal sinus: A prospective, randomized clinical trial with a complete two-year follow-up. Int J Colorectal Dis 2005:20:415-422. 20. Gencosmanoglu R. Duodenal xanthelasmas. J Gastroenterol 2005;40:658-659. (invited commentary on a letter to the editor) 21. Gencosmanoglu R, Aker F, Kir G, Tozun N. Isolated metachronous metastasis from synchronous colon cancer. World J Surg Oncol 2006:4;42 22. Koc D, Gercek A, Gencosmanoglu R, Tozun N. Percutaneous endoscopic gastrostomy in the neurosurgical intensive care unit: complications and outcome. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2007;31:517-520. 23. Gencosmanoglu R, Unalan P, Kir G, Inceoglu R. Breast cancer and immune thrombocytopenic purpura: is there any association between these two distinct diseases? Breast Care 2007;2:317-320. 24. Gorgulu S, Gencosmanoglu R, Akaoglu C. Penetrating abdominal gunshot wounds caused by high velocity missiles: a review of 51 military injuries managed at a Level-3 trauma center. Int Surg, 2008;93:331-338. B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler: 1. Günay K, Ertekin C, Taviloğlu K, Gençosmanoğlu R, Fidan N, Türel Ö. Sivil rektal travmalarda cerrahi yaklaşım. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 1992;2:146-149. 2. Ertekin C, Gençosmanoğlu R, Özden İ, Günay K, Belgerden S, Derbentli Ş.Penetran kolon yaralanmalarında antibiyotiklerin morbidite ve mortalite üzerine etkisi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 1993;3:21-25. 3. Alper A, Emre A, Bilge O, Gençosmanoğlu R, Acarlı K, Arıoğul O. Laparoskopik kolesistektomi-erken sonuçlar. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1993;7:4-7. 4. Buğra D, Akyüz A, Büyükuncu Y, Bulut T, Gençosmanoğlu R, Sökücü N, Gökşen Y, Yamaner S. Laparoskopik kolesistektomi: 137 olguluk çalışma sonuçları. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 1994;1:39-45. 5. Buğra D, Bulut T, Gençosmanoğlu R, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen Y, Çilingiroğlu K. İdiyopatik megarektum ve megakolonun cerrahi tedavisi. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1994;2:168-170. 6. Bulut T, Gençosmanoğlu R, Buğra D, Büyükuncu Y. Laparoskopik kasık fıtığı tamiri. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 1994;1:184-188. 7. Günay K, Ertekin C, Gençosmanoğlu R, Ekiz F, Necefli A. Rekürren ülser komplikasyonlarında acil girişimler. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1994;8:102-106. 8. Alper A, Emre A, Bilge O, Gençosmanoğlu R, Acarlı K, Arıoğul O. Laparoskopik kolesistektomi: 200 olguluk çalışma sonuçları. Ulusal Cerrahi Dergisi 1994;10:248-253. 9. Büyükuncu Y, Buğra D, Bulut T, Akyüz A, Sökücü N, Gençosmanoğlu R, Yamaner S, Gökşen Y, Çilingiroğlu K.Laparoskopik kolesistektomi öncesi ve sonrası endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) uygulamaları. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 1995;58:17-20. 10. Bulut T, Buğra D, Gençosmanoğlu R, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen Y, Çilingiroğlu K. Fournier gangreni (8 olgu nedeniyle). Ulusal Cerrahi Dergisi 1995;11:30-36. 11. Taviloğlu K, Günay K, Ertekin C, Gençosmanoğlu R, Türel Ö. Nekrotizan fasiitis: tedavi yaklaşımları. Ulusal Cerrahi Dergisi 1996;12:128-133. 12. Gençosmanoğlu R, Görgülü S. Pilonidal sinus cerrahisinde total eksizyon ve primer kapama. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1997;5:159-162. 13. Gençosmanoğlu R, Görgülü S. Lokal anestezi altında “ağ örme” yöntemiyle kasık fıtığı tamiri. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1997;5:207-210. 14. Gençosmanoğlu R, Kalaycı C, Özer T. Gıdayla oluşan özofagus tıkanıklığının endoskopik tedavisi (vaka sunumu ve kaynaklara bir bakış). Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1999;7:159-164. 15. Gençosmanoğlu R, Şad O, İnceoğlu R, Kurtkaya Ö, Ceyhan N. Çekum ve ekstraperitoneal rektumda endometriozis: iki olgu sunumu ve literatüre bakış. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2000;10:30-32. 16. Gençosmanoğlu R, Şad O, İnceoğlu R, Kır G. Dizde lokalize glomus tümörü (ender bir lokalizasyon) (vaka sunumu ve kaynaklara bir bakış). Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 2000;8:114-116. 17. Gençosmanoğlu R, Şad O, Hamzaoğlu HÖ, Avşar E, Tözün N.Buried bumper sendromu: perkütan endoskopik gastrostominin nadir bir komplikasyonu (vaka sunumu). Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 2000;8:149-152. 18. Gençosmanoğlu R, Şad O, Kır G, İnceoğlu R. Safra kesesi kanseri (iki olgu sunumu). PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2000;22:164-170. 19. Gençosmanoğlu R, Şad O, İnceoğlu R, Küllü S. Perianal ve skrotal pilonidal sinüs: pilonidal hastalığın nadir lokalizasyonları. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2000;10:121-124. 20. Gençosmanoğlu R, Koç D, İnceoğlu R. Total gastrektomi sonrası erken postoperatif enteral beslenme. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 2000;8:194-197. 21. Koç D, Gençosmanoğlu R, Şad O. Ameliyat sonrası bulantı ve kusma üzerine etkili faktörler. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2000;22:123-128. 22. Koç D, Gençosmanoğlu R, Şad O. Laparoskopik kolesistektomide anestezi. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2000;7:162-166. 23. Gençosmanoğlu R, Şad O, Avşar E, Hamzaoğlu HÖ, Özdoğan O, Kalaycı C, Tözün N. Percutaneous endoscopic gastrostomy: results of 50 cases. Marmara Medical Journal 2000;13:212-218. 24. Alper A, Gencosmanoglu R. Cystic tumors of the pancreas: current approaches in the classification, diagnosis, and treatment. Clinical Experimental Surgery 2000;8:171-183. 25. Gençosmanoğlu R, Kalaycı C. Barrett’s esophagus: current approaches to diagnosis and management. Marmara Medical Journal 2001;14:53-62. 26. Gençosmanoğlu R, İnceoğlu R. Diagnosis and treatment of acute lower gastrointestinal bleeding. Marmara Medical Journal 2001;14:119-130. 27. Gençosmanoğlu R, Şad O, Tözün N. Perkütan endoskopik gastrostomi: endikasyonlar, uygulama teknikleri, komplikasyonlar, sonuçlar. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2001;15:15-21. 28. Koç D, Gençosmanoğlu R, Şad O, Tözün N. The effects of sedation with intravenous midazolam in 100 patients undergoing upper gastrointestinal endoscopy. Marmara Medical Journal 2001;14:96-100. 29. Şen-Oran E, Gençosmanoğlu R. Midenin hiperplastik polipleri: tanı, tedavi ve izlemde güncel yaklaşımlar. Güncel Gastroenteroloji 2003;7:127-135. 30. Gençosmanoğlu R, Tahan V, Kurtkaya-Yapıcıer Ö. Safra kesesi kanseri: etyopatogenez, tanı yöntemleri, evreleme, tedavi modaliteleri ve prognoza güncel bakış. Güncel Gastroenteroloji 2003;7:157-169. 31. Gençosmanoğlu R. Özel durumlarda nütrisyon: inflamatuvar barsak hastalıkları, kısa barsak sendromu, karaciğer hastalıkları, renal yeterrsizlik, travma, sepsis. Türkiye Klin Anesteziyoloji Reanimasyon 2010;3:42-49. 32. Gençosmanoğlu R. Abdominal kompartman sendromunda cerrahi tedavi yaklaşımları. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 2012;10(özel sayı):25-28. C. Ulusal Tıp Kitaplarında Bölümler: 1. Tözün N, Gençosmanoğlu R. İnflamatuvar barsak hastalıklarında acil durumlar. Gastrointestinal Sistem Acil Hastalıkları, ed. H. Yüceyar, İstanbul, 2001. 2. Tözün N, Gençosmanoğlu R, Tahan V, Bozbaş A. Ülseratif kolit dışı kolitler: psödomembranöz, amibik, iskemik, radyasyona bağlı. Kolon, Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları, eds. K. Alemdaroğlu, T. Akçal, D. Buğra, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, İstanbul, 2004, ISBN-975-92181-0-0. 3. İnceoğlu R, Gençosmanoğlu R. Karaciğerin kistik hastalıkları. Klinik Gastroenteroloji, eds. N. Tözün, H. Şimşek, İ. Şimşek, H. Özkan, A. Gören, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, 2007, ISBN-978-975-567-041-6. D. Uluslararası Tıp Kitabı veya Kitapta Bölüm Çevirileri 1. Güncel Cerrahinin Esasları. Gençosmanoğlu R, Bilsel Y, Istanbul Tip Kitabevi, Istanbul, 2007. (Current Essentials of Surgery. Doherty GM, Lange Medical Books/McGraw-Hill, New York, 2005) 2. Gençosmanoğlu R. Barrett özofagusunun argon plazma koagülasyon ile endoskopik ablasyonu. Girişimsel ve Tedavi Edici Gastrointestinal Endoskopi, Çeviri Ed.: Demir K, Sarı YS. Avrupa Tıp Kaitapçılık Ltd. Şti, İstanbul, 2011, sayfa: 139-145. 3. Gençosmanoğlu R. Cerrahide hematolojik prensipler. SABİSTON, Çeviri ed. Topgül K. 2012 (Baskıda). BİLDİRİLER A. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler: 1. Gencosmanoglu R, Koc D, Tozun N. Percutaneous endoscopic gastrostomy: results of 115 cases. 11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Hepatogastroenterology, 48(suppl 1), LXXXVI, Heraklion, Crete, Greece, 2001. 2. Gencosmanoglu R, Koc D, Tozun N. Early postoperative enteral nutrition following total gastrectomy. 11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Hepatogastroenterology, 48(suppl 1), CCLXII, Heraklion, Crete, Greece, 2001. 3. Koc D, Gencosmanoglu R, Tozun N. The effects of sedation with intravenous midazolam in 100 patients undergoing upper gastrointestinal endoscopy. 11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Hepatogastroenterology, 48(suppl 1), LIX, Heraklion, Crete, Greece, 2001. 4. Akkiprik M, Hamzaoglu H, Asicioglu F, Avsar E, Ture F, Mantas C, Gencosmanoglu R, Kalayci C, Tozun N. Determination of microsatellite instability in nonneoplastic colonic Mucosa from patients with ulcerative colitis. 12th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Hepato-Gastroenterology, 49 (suppl II), CXVIII, Istanbul, Turkey, 2002. 5. Gencosmanoglu R, Inceoglu R. Fistulotomy and drainage of deep postanal space abscess in the definitive treatment of posterior horseshoe fistula. 13th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Hepato-Gastroenterology, 50 (suppl I), v, OP-7, Estoril, Lisbon, Portugal, 2003. 6. Gencosmanoglu R, Sen-Oran E, Kurtkaya-Yapicier O, Avsar E, Tozun N. Gastric polypoid lesions: the analysis of 150 endoscopic polypectomy specimens from 91 patients. 13th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Hepato-Gastroenterology, 50 (suppl I), xxix, OP-59, Estoril, Lisbon, Portugal, 2003. 7. Gencosmanoglu R, Sen-Oran E, Kurtkaya-Yapicier O, Tozun N. Xanthelasmas of the upper gastrointestinal tract. 13th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Hepato-Gastroenterology, 50 (suppl I), xxx, OP-62, Estoril, Lisbon, Portugal, 2003. 8. Gencosmanoglu R, Inceoglu R. Modified lay-open (incision, curettage, partial lateral wall excision and marsupialization) versus total excision with primary closure in the treatment of chronic sacrococcygeal pilonidal sinus: a prospective, randomized clinical trial with a complete 2-year follow-up. 13th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Hepato-Gastroenterology, 50 (suppl I), lxxiv, OP-155, Estoril, Lisbon, Portugal, 2003. 9. Gencosmanoglu R, Kurtkaya-Yapicier O, Sen-Oran E, Avsar E, Tozun N. Mid-esophageal ulceration and candidiasis associated distal esophagitis as two distinct clinical patterns of tetracycline or doxycycline-induced esophageal injury. 13th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Hepato-Gastroenterology, 50 (suppl I), xciii, OP-194, Estoril, Lisbon, Portugal, 2003. 10. Gencosmanoglu R, Koc D, Tozun N. The buried bumper syndrome: migration of internal bumper of percutaneous endoscopic gastrostomy tube into the abdominal wall: a case report. 13th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Hepato-Gastroenterology, 50 (suppl I), cxxv, P-21, Estoril, Lisbon, Portugal, 2003. 11. Gencosmanoglu R, Sen-Oran E. Two-step approach in the treatment of buried bumper syndrome as a late complication of percutaneous endoscopic gastrostomy: a case report. 13th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Hepato-Gastroenterology, 50 (suppl I), cxxvi, P-22, Estoril, Lisbon, Portugal, 2003. 12. Gencosmanoglu R, Inceoglu R. Glomangioma of the hip: a case report. 13th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Hepato-Gastroenterology, 50 (suppl I), clix, P-92, Estoril, Lisbon, Portugal, 2003. 13. Gencosmanoglu R, Inceoglu R, Baysal C, Akansel S, Tozun N. Bouveret’s syndrome complicated by a distal gallstone ileus: case report. 13th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Hepato-Gastroenterology, 50 (suppl I), clxxxviii, P-154, Estoril, Lisbon, Portugal, 2003. 14. Gencosmanoglu R, Inceoglu R. An unusual cause of small bowel obstruction: Gossypiboma - case report. 13th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Hepato-Gastroenterology, 50 (suppl I), cxcii, P-164, Estoril, Lisbon, Portugal, 2003. B. Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler: 1. Dinççağ A, Bozbora A, Gençosmanoğlu R, Seven R, Özarmağan S. Prolen ağ örme tekniği ile onarılan kasık fıtıklarında profilaktik amaçla kullanılan sulbaktam + ampisilin ve ampisilinin birbirlerine ve kontrol grubuna göre irdelenmesi. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Kuşadası, Aydın, 1992, ANKEM Dergisi 16(2) (1992), 190. 2. Ertekin C, Gençosmanoğlu R, Günay K, Özden İ, Derbentli Ş, Katrancı H.Penetran kolon yaralanmalarında antibiyotiklerin morbidite ve mortalite üzerine etkisi. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Belek, Antalya, 1993, ANKEM Dergisi 7(2) (1993), 121. 3. Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A, Bulut T, Gençosmanoğlu R. Laparoskopik kolesistektomi öncesi ve sonrası endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) uygulamaları. 1. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993, Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi Özet Kitabı (1993), 34. 4. Buğra D, Akyüz A, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Çilingiroğlu K, Gökşen Y, Gençosmanoğlu R. Laparoskopik kolesistektomi – 137 olguluk çalışma sonuçları. 1. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993, Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi Özet Kitabı (1993), 55. 5. Buğra D, Gökşen Y, Çilingiroğlu K, Gençosmanoğlu R. Kolitis ülserozanın cerrahi tedavisi. Ulusal Cerrahi Kongresi ’94, İstanbul , 1994, Özet Kitabı (1994), 65. 6. Bulut T, Gençosmanoğlu R, Büyükuncu Y, Akyüz A. Laparoskopik kasık fıtığı tamiri. Ulusal Cerrahi Kongresi ‘94, İstanbul, 1994, Özet Kitabı (1994), 110. 7. Çilingiroğlu K, Buğra D, Bulut T, Akyüz A, Büyükuncu Y, Sökücü N, Gökşen Y, Gençosmanoğlu R. Fournier gangreni (8 olgu nedeniyle). Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 1994, ANKEM Dergisi, 8(2) (1994), 143. 8. Gençosmanoğlu R, Asoğlu O, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Çevikbaş U. Kolon karsinogenezinde anastomozun ve oktreotidin etkileri. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 1996, Turkish Journal of Gastroenterology, 7(suppl 1) (1996), B25. 9. Hamzaoğlu HÖ, Kurtkaya Ö, Gençosmanoğlu R, Avşar E, Sav A, Tözün N.Dimunitif poliplerin tanısında kromoendoskopi. 8. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1999, Özet Kitabı (1999), 154. 10. Hamzaoğlu HÖ, Kurtkaya Ö, Avşar E, Gençosmanoğlu R, Tözün N, Kalaycı C. Duodenal ülser tedavisinde ranitidin-bizmut subsalisilat, amoksisilin ve azitromisin kombinasyonu ile omeprazol, amoksisilin ve azitromisin kombinasyonunun karşılaştırılması. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 1999, Turkish Journal of Gastroenterology, 10(suppl 2) (1999), 32. 11. Gençosmanoğlu R, Şad O, Koç D, İnceoğlu R.Hemoroidektomi: açık veya kapalı teknik? Prospektif, randomize klinik çalışma. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2000, Turkish Journal of Gastroenterology, 11(suppl 1) (2000), 20. 12. Gençosmanoğlu R, Şad O, Özdoğan O, Avşar E, Hamzaoğlu HÖ, Kalaycı C, Tözün N. Perkütan endoskopik gastrostomi: 50 olguluk seri sonuçları. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2000, Turkish Journal of Gastroenterology, 11(suppl 1) (2000), 36. 13. Gençosmanoğlu R, Şad O, Koç D, Sav A, İnceoğlu R, Tözün N. Erişkinde hipertrofik pilor stenozu: olgu sunumu. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2000, Turkish Journal of Gastroenterology, 11(suppl 1) (2000), 63. 14. Gençosmanoğlu R, Şad O, Hamzaoğlu HÖ, Avşar E, Tözün N. Buried bumper sendromu (tüp ucunun mide mukozası altına gömülmesi): perkütan endoskopik gastrostominin nadir bir komplikasyonu – olgu sunumu. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2000, Turkish Journal of Gastroenterology, 11(suppl 1) (2000), 122. 15. Zahmacıoğlu C, Tüney D, Gençosmanoğlu R, Durak D, Ekinci G, Yeğen C. Rektum kanserlerinin preoperatif lokal evrelemesinde endorektal MR. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı (2000), 40. 16. Koç D, Gençosmanoğlu R, Baykan N. Nöroşirurji hastalarında perkütan endoskopik gastrostomi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXV. Kongresi, Kemer, Antalya, 2001, Özet Kitabı, 499. 17. Gençosmanoğlu R, Koç D, İnceoğlu R. Total gastrektomi sonrası erken postoperatif enteral nutrisyon. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2001, Turkish Journal of Gastroenterology, 12 (suppl 1) (2001). 18. Kurtkaya Ö, Gençosmanoğlu R, Avşar E, Bakırcı N, Urgun K, Tözün N, Sav A. Kısa segment Barrett ösofagusunun gastrik intestinal metaplaziden ayırımında sitokeratin 7 (CK7) ve 20 (CK20) immunohistokimyasının yeri. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2002, Turkish Journal of Gastroenterology, 13 (suppl 1) (2002), 42. 19. Gençosmanoğlu R, İnceoğlu R. İnce barsak obstrüksiyonunun nadir bir nedeni: gossypiboma – olgu sunumu. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2002, Turkish Journal of Gastroenterology, 13 (suppl 1) (2002), 81. 20. Gençosmanoğlu R, Şen-Oran E, Kurtkaya Ö, Tözün N. İntermittan mide çıkışı tıkanıklığına neden olan antral hiperplastik polip: olgu sunumu. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2002, Turkish Journal of Gastroenterology, 13 (suppl 1) (2002), 154, Antalya. 21. Akkiprik M, Hamzaoğlu H, Aşıcıoğlu F, Avşar E, Türe F, Mantaş C, Gençosmanoğlu R, İmeryüz N, Kalaycı C, Tözün N. Ülseratif kolitli hastaların non-neoplastik mukozalarında mikrosatellit instabilitesinin saptanması. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2002 Turkish Journal of Gastroenterology, 13 (suppl 1) (2002), 166. 22. Gençosmanoğlu R, Şen-Oran E, Kurtkaya-Yapıcıer Ö, Avşar E, Sav A, Tözün N. Midenin polipoid lezyonları: 91 olguya uygulanan 150 endoskopik polipektominin değerlendirilmesi. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kuşadası, Aydın, 2003, Turkish Journal of Gastroenterology, 14 (suppl 1) (2003), 24. 23. Gençosmanoğlu R, Kurtkaya-Yapıcıer Ö, Şen-Oran E, Avşar E, Tözün N. Tetrasikline bağlı olarak gelişen özofagus hasarının iki farklı klinik tipi: mid-özofageal ülserasyon ve candidiasisin eşlik ettiği distal özofajit. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kuşadası, Aydın, 2003, Turkish Journal of Gastroenterology, 14 (suppl 1) (2003), 58. 24. Gençosmanoğlu R, Şen-Oran E, Kurtkaya-Yapıcıer Ö, Tözün N.Üst sindirim sistemi ksantelasmaları. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kuşadası, Aydın, 2003, Turkish Journal of Gastroenterology, 14 (suppl 1) (2003), 176. 25. Gençosmanoğlu R, Şen-Oran E. Perkütan endoskopik gastrostominin geç komplikasyonlarından “buried bumper” sendromunun tedavisinde iki aşamalı yaklaşım: olgu sunumu. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kuşadası, Aydın, 2003, Turkish Journal of Gastroenterology, 14 (suppl 1) (2003), 176. 26. Gençosmanoğlu R, İnceoğlu R, Baysal Ç, Akansel S, Tözün N.Distal safra taşı ileusu ile komplike olan Bouveret sendromu: olgu sunumu. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kuşadası, Aydın, 2003, Turkish Journal of Gastroenterology, 14 (suppl 1) (2003), 189. 27. Gençosmanoğlu R, İnceoğlu R.Posterior atnalı fistüllerin radikal tedavisinde fistülotomi ve derin postanal abse drenajının yeri. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kuşadası, Aydın, 2003, Turkish Journal of Gastroenterology, 14 (suppl 1) (2003), 189. 28. Görgülü S, Yağcı G, Gençosmanoğlu R, Kutlu OÇ, Kaymakçıoğlu N, Tufan T. Yüksek hızlı mermilere bağlı ateşli silah yaralanmalarında mortalite ve morbidite üzerine etkili faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek, Antalya, 2004, Özet Kitabı (2004), 25. 29. Özmen T, Asmaz E, Gençosmanoğlu R, Cingi A. Kolonoskopik polipektomi yapılan hastalarda polibin histolojilk özellikleri. 6. Cerrahi Araştırma Kongresi, Ankara, 2011, PB-29;sayfa:140.
Doğum Tarihi: 28 Haziran 1966, Doğum Yeri: Trabzon, Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti, Eğitim: Trabzon Cudibey İlkokulu; 1972-1977, Trabzon Kanuni Ortaokulu; 1977-1980, Ankara Fen Lisesi; 1980-1983, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi; 1983-1989. Mezuniyet Sonrası Eğitim: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı; Tıpta Uzmanlık Öğrencisi; 1989-1994, University of California at Los Angeles (UCLA), USA, Department of Surgery; Ziyaretçi Araştırma Görevlisi, 1993, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, B Servisi; Cerrahi Endoskopi Eğitimi; 1994-1995. Akademik Çalışmalar: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Vakfı Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı ve Endoskopist; 1997-1998, Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü, Genel Cerrahi Uzmanı ve Endoskopist; 1998 - 2004, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Doçent; 2004 - 2009, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Profesör; 2009 - halen. Deneysel Araştırma İlgi Alanları: Yara iyileşmesi, Deneysel kolorektal karsinogenez, Kolorektal kanser yayılımının patogenezi, Tümör lenfanjiogenezi. Klinik İlgi Alanları: Kolorektal cerrahi, Tanısal ve girişimsel üst ve alt sindirim sistemi endoskopisi, Klinik nütrisyon.