Nuh Zafer Cantürk


Doğum Tarihi: 19 May 1964
Doğum Yeri: Sivas
 • 1981 - 1988 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1989 - 1994 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • 1994 - 1995 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • 1995 - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Türk Tabipler Birliği
 • Ulusal cerrahi Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • KEPAN
 • Endokrin Cerrahi Derneği
 • Endokrinolojide Diyalog Derneği
 • Kocaeli Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği
 • Ulusal Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (UMHDF)
 • ESPEN (European Society of Parenteral and Enterak Nutrition
 • EURAMA(Euro-Asian Mastology)
 • GÖKALP A, OĞUZ A, TÜRKAY S, İÇAĞASIOĞLU D, CANTÜRK NZ: May-Hegglin anomaly ( a presentation of a family). The Turkish Journal of Pediatrics ,1989, 31:167-171.
 • CANTÜRK N.Z., ÜNDAR L.,ÖZBİLİM B., CANTÜRK M., YALIN R: The influence of hemodialysis on plasma fluoride. Materia Medica Polona, 1992, 24:89-90.
 • CANTÜRK NZ,CANTÜRK Z, UTKAN NZ, YENİSEY Ç,ÖZBİLİM G, YILDIRIR C, YALMAN Y: Cytoprotective effect of alpha tocopherol against liver injury induced by extrahepatic biliary obstruction. East African Medical Journal, 1998, 75: 77-80.
 • CANTÜRK Z, CANTÜRK NZ,ÖNEN F: Effects of rhG-CSF on neutrophil functions and survival in sepsis induced diabetic rats. Endocrine Research, 1998, 24: 141-157.
 • CANTÜRK NZ, UTKAN NZ, CANTÜRK Z, YENİSEY Ç, YILDIRIR C, DÜLGER M: The effects of prostaglandin E2, indomethacin and ginkgo biloba extract on resistance to experimental sepsis. Indian Journal of Medical Research, 1998, 108:88-92.
 • GÖNÜLLÜ NN, CANTURK NZ , UTKAN NZ, YILDIRIR C, DÜLGER M: Factors affecting surgical mortality and morbidity in patients with obstructive jaundice. Materia Medica Polona, 1998, 30:7-11.
 • GÖNÜLLÜ NN, DÜLGER M, UTKAN NZ, CANTÜRK NZ, ALPONAT A: Prevention of postherniorrhaphy urinary retention with prazosin. American Surgeon, 1999, 65:55-58.
 • ÇUBUKÇU A, GONULLU NN,ERCIN C,ALPONAT A, KAUR A, CANTURK Z, PAKSOY N: Impirint cytology in the diagnosis of helicobacter pylori. Acta Cytologica, 1999, 43:.
 • CANTÜRK NZ, UTKAN NZ, GÖNÜLLÜ NN, KIRKALI G,OKTAY G,DÜZCAN E, YALMAN Y: Hepatic damage and antioxidant treatment with allopurinol, ginkgo biloba extract and alpha tocopherol in experimental thermal injury.. International Journal of Surgical Science, 1999, 6:14-18.
 • CANTURK NZ, CANTÜRK Z, UTKAN NZ, YENİSEY Ç,ÖZBİLİM G, GELEN T, YALMAN Y: The protective effect of vitamin E on gastric mucosal injury in rats with cirrhosis of the liver. Chinese Medical Journal, 1999, 112:56-60.
 • VURAL B, CANTÜRK NZ, ESEN N, SOLAKOĞLU S, CANTÜRK Z, KIRKALI G, SÖKMENSÜER C: The role of neutrophils in the formation of peritoneal adhesion. Human Reproduction, 1999, 14:49-55.
 • CANTÜRK NZ, VURAL B, ESEN N, CANTÜRK Z, OKTAY G, KIRKALI G, SOLAKOĞLU S,SÖKMENSÜER C: Effects of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor on incisional wound healing of experimental diabetic rat model. Endocrine Research, 1999, 25: 41-55.
 • CANTÜRK NZ,VURAL B,ÇUBUKÇU A,DÜZCAN E, UTKAN NZ,DÜLGER M: An experimental study on the role of mast cells in peritoneal adhesion formation–mast cells and intraperitoneal adhesion. East African Medical Journal, 1999, 76: 57-60.
 • CANTÜRK Z, CANTÜRK NZ, ÖZBİLİM G,YENİSEY Ç : Experimental cirrhosis of the liver and cytoprotective effects of alpha tocopherol. East African Medical Journal, 1999, 76: 46-50.
 • CANTURK Z, CANTURK NZ,CETINARSLAN B, ERCIN C, DOKMETAS S,SENCAN M:Effects of rhG-CSF on neutrophil functions and bone marrow parameters in diabetic rats. Endocrine Research, 1999, 25:381-95
 • CANTURK NZ,CANTURKZ,OZBİLİM G,YENISEY C: The protective effect of vitamin E on gastric mucosal injury in rats with biliary obstruction. Canadian J of Gastroenterology 2000; 14:499-503.
 • DULGER M, CANTURK NZ, UTKAN NZ, GONULLU NN.Management of sigmoid colon volvulus.Hepatogastroenterology. 2000;47(35):1280-3.
 • ANALAY H, CANTÜRK NZ, YILDIRIR C, CANTÜRK Z: Effects of vitamin E on neutrophil phagocytosis during experimental obstructive jaundice. Hepato-Gastroenterology 2000; 47:355-8.
 • UTKAN NZ, CANTÜRK NZ, GÖNÜLLÜ NN, YILDIRIR C, DÜLGER M: Surgical experience of hydatid disease of the liver: omentoplasty or capitonnage versus tube drainage. Hepato-Gastroenterology 2001; 48:203-7
 • CANTURK NZ, VURAL B, CANTURK Z, ESEN N, VURAL S, SOLAKOGLU S, KİRKAL G.The role of L-arginine and neutrophils on incisional wound healing. Eur J Emerg Med. 2001; 8:311-5.
 • CANTURK Z, CANTURK NZ, CETİNARSLAN B, SENTURK O, ERCİN C, YENİSE C. Effect of G-CSF on ethanol-induced hemorrhagic gastritis model in diabetes mellitus-induced rats.Endocr Res. 2001; 27:191-201.
 • SENTURK O, CANTURK Z, CETİNARSLAN B, ERCİN C, HULAGU S, CANTURK NZ. Prevalence and comparisons of five different diagnostic methods for Helicobacter pylori in diabetic patients. Endocr Res. 2001; 27:179-89.
 • CANTURK NZ, ESEN N, VURAL B, CANTURK Z, KİRKALİ G, OKTAY G, SOLAKOGLU S.The relationship between neutrophils and incisional wound healing.Skin Pharmacol Appl Skin Physiol. 2001; 14:108-16.
 • SENTURK O, CANTURK Z, ERCİN C, CANTURK NZ, CELEBİ A, HULAGU S, PAKSOY N.Comparison of five detection methods for Helicobacter pylori. Acta Cytol. 2000; 44:1010-4.
 • CANTURK NZ, CANTURK Z, OKAY E, YİRMİBESOGLU O, ERALDEMİR B.Risk of nosocomial infections and effects of total cholesterol, HDL cholesterol in surgical patients. Clin Nutr. 2002; 21:431-6.
 • ERGUL E, SAZCİ A, UTKAN Z, CANTURK NZ. Polymorphisms in the MTHFR gene are associated with breast cancer.
 • CANTURK NZ, CANTURK Z, OZDEN M, DALCİK H, YARDİMOGLU M, TULUBAS F.Protective effect of IGF-1 on experimental liver cirrhosis-induced common bile duct ligation.Hepatogastroenterology. 2003; 50:2061-6.
 • CANTURK Z, CETİNARSLAN B, TARKUN I, CANTURK NZ, OZDEN M, DUMAN C.Hemostatic system as a risk factor for cardiovascular disease in women with subclinical hypothyroidism. Thyroid. 2003; 13:971-7.
 • CANTURK Z, CETİNARSLAN B, TARKUN I, CANTURK NZ, OZDEN M.Lipid profile and lipoprotein (a) as a risk factor for cardiovascular disease in women with subclinical hypothyroidism.Endocr Res. 2003; 29:307-16.
 • CANTURK Z, CETİNARSLAN B, TARKUN I, CANTURK NZ. Serum ferritin levels in poorly- and well-controlled diabetes mellitus. Endocr Res. 2003; 29:299-306.
 • CANTURK Z, CANTURK NZ, CETİNARSLAN B, UTKAN NZ, TARKUN I.Nosocomial infections and obesity in surgical patients.Obes Res. 2003; 11:769-75.
 • UTKAN NZ, UTKAN T, SARİOGLU Y, CANTURK NZ, OKAY E.Investigation of the mechanism of nicotine-induced relaxation in guinea pig gallbladder.J Surg Res. 2003;110:272-5.
 • SAZCİ A, ERGUL E, UTKAN Z, CANTURK NZ. KAYA G. Catechol-O-methyltransfrase Val 108/158 Met polymorphism in premenoposal breast cancer patients. Toxicology 2004, 204:197-202.
 • CANTÜRK Z, SENTÜRK O, CANTÜRK NZ, ANİK YA. Prevalence and risk factors for gall bladder polyps. East Afr Med J. 2007 84(7):336-41.
 • ALPONAT A, ÇUBUKÇU A,GONULLU NN, CANTURKNZ, OZBAY O. İs minisite cholecystectomy less traumatic? World J Surg 2002; 26:1437-40.
 • ERALDEMİR B, CANTURK NZ, ILBAY G, ŞAHİN D, UTKAN NZ, DÜLGER M. Deneysel tıkanma ikterinde nötrofil fagositozuna granülosit koloni stimüan faktörün (G-CSF) etkisi. Turkish J Trauma Emerg Surg 2002, 8:137-141.
 • SENTÜRK O, OZGUR O, HULAGÜ S, CANTURK NZ, ÇELEBİ A, KARAKAYA T. East African Med J, 2006, 83:46-51.
 • TOPCU S, LIMAN ST, CANTURK Z, UTKAN Z, CANTURK Z, CORAK S, CETINARSLAN B. Necessity for additional incisions with the cervical collar incision to remove retrosternal goiters. Surg Today 2008 38(12):1072-7
 • AKSU G, DUMAN C, GURBUZ Y, ERÇİN C, CANTÜRK Z, UTKAN Z, DULGER M. Correlation between c-erbB2 expression, lymphovascular invasion and other biological anc clinical prognostic factors and preoperative tumor markers in patients with early-stage and locally advanced brest cancer. Journal of BUON 2011, 16:52-57.
 • OZBAŞ S, OZMEN V, ……CANTÜRK NZ, …..SORAN A. Predicting The Likely Hood Of Non-Sentinel Lymph Node Metastases İn Triple Negative Breast Cancer Patients With A Positive Sentinel Lymph Node Turkish Federation of Breast Dsiease Associations Protocol MF09-01 Clin Breast Cancer. 2012 Feb;12(1):63-7
İlk, orta ve lise eğitiminin bir kısmını Sivas’ta tamamladı. ABD’de Thomasville High School’dan mezun olduktan sonra Cumhuriyet Üniversitesinde tıp eğitimini 1988 yılında tamamladı. 1994 yılında Genel Cerrahi uzmanı olduktan sonra 1995 yılında Kocaeli üniversitesi Tıp Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996-1997 yıllarında bir süre Strang Cancer Prevention Center ve Momarial Sloan Kettering Kanser merkezinde gözlemci olarak bulundu.1999 yılında doçent ,2005 yılında profesör oldu. Halen Kocaeli Üniversitesi tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Meme-Endokrin Cerrahisi Grubunda çalışmaktadır. Kocaeli Meme Hastalıkları Derneğinin kurucularından olan Dr.Cantürk Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyon’unun bir önceki dönem genel sekreter yardımcılığını yaptı. SenaTurk ve MAYMET organizasyonlarının kurucu ve akademik konsey üyelerindendir. Halen Türk Endokrin Cerrahi Çalışma Grubu üyeliğini sürdürmektedir. Konusu ile ilgili pekçok yurtiçi ve yurtdışı yayını ve kitap bölümü olan Dr.Cantürk evli ve bir çocuk babasıdır.